Czym zajmuje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii?

Jeśli chcesz zostać geodetą, musisz ukończyć studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografia. To warunek. Czym zajmuje się geodeta? jakie usługi świadczy geodeta? Geodeta zajmuje się m.in. wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych czy sporządzaniem map oraz planów geodezyjnych. Z usług geodety korzysta się również w celu rozgraniczenia nieruchomości a także w celu wyznaczenia granic nieruchomości. Osoba, która wykonuje ten zawód może także liczyć na zlecenia urzędów miast, gmin czy powiatów. Ale także trudni się również w firmach zajmujących się budownictwem by w agencjach geodezyjnych. Geodeci pracują również w urzędach i wybranych jednostkach administracji państwowej np. Ministerstwo Budownictwa czy Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Obecnie konkurencja na rynku jest bardzo duża, sami geodeci przyznają, że ich zawód nie jest już tak prestiżowy jak kiedyś. A co jeśli chodzi o Główny Urząd Geodezji i Kartografii? Czym się on zajmuje?

Główny Urząd Geodezji i Kartografii- czym się zajmuje?

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wykonuje zadania pod kierownictwem Głównego Geodety Kraju w zakresie geodezji i kartografii na terytorium całego państwa. Siedziba urzędu znajduje się w Warszawie. Urząd składa się z sześciu departamentów i trzech biur. Koszty działalności pokrywa budżet państwa. Roczne wydatki wynoszą około 40 milionów złotych. GUGiK odpowiada za realizację takich zadań jak: kontrola realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii czy prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest organem wyższym w stosunku do pracy wojewódzkich inspektorów geodezyjnych i kartografii a także współpracuje z samorządami i organizacjami zrzeszającymi geodetów i kartografów. GUGiK zajmuje się także prowadzeniem spraw dotyczących nazw geograficznych w kraju. To tylko niektóre zadania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Tutaj przeczytasz na ten temat więcej: www. Na tej samej stronie można także skorzystać z usług geodety.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *