Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Szukasz więcej informacji o automatycznej windykacji należności? Zajrzyj na flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie zdecydowanie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o obowiązku opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wyliczone wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje także znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]