Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych, kliknij tu.

Przedsiębiorcy prędzej czy później na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast czy stosować jako jeden z kroków działań upominawczych?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty za fakturę mogą być chwilowe problemy z wypłacalnością lub niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]