Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku fiskus nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wielokrotnie upominać się od kontrahenta wniesienia należności za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Ze względu na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy stu i więcej fakturach monitoring należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu i redukcję prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]