Najczęstsze zabiegi, jakie wykonuje urolog

Urologia to jedna z wąskich specjalizacji medycznych, pokrewnych chirurgii, która obejmuje budowę, fizjologię i schorzenia układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz układu moczowego u kobiet. Wyróżniamy także dziedzinę zwaną uroginekologią, która korzysta z wiedzy ginekologów o żeńskim układzie rozrodczym.

Specjalizacja zabiegowa – co to oznacza?

Techniki wykorzystywane przez urologów obejmują operacje oraz zabiegi przeprowadzane metodą laparoskopową lub klasyczną. Ponadto lekarze szkolą się w wykorzystywaniu diagnostyki ultrasonograficznej oraz endoskopowej. Specyfika pracy sprawia, iż ta gałąź medycyny współpracuje ściśle z onkologami, nefrologami, internistami, endokrynologami czy pediatrami.

Cystoskopia jako niezbędna część diagnostyki

We współczesnej urologii możemy wyróżnić kilka etapów diagnostyki. Na początku kluczowe jest dokładne zebranie wywiadu lekarskiego, z naciskiem na kwestie związane z komfortem życia pacjenta. Kolejnym etapem jest skrupulatne badanie fizykalne, a także zlecenie badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych lub inwazyjnych). Jednym z podstawowych elementów diagnostyki jest cystoskopia. Przeprowadzana w znieczuleniu, polega na wprowadzeniu wziernika przez cewkę moczową do wnętrza pęcherza moczowego. Dzięki tej procedurze lekarz może dokonać inspekcji ścian narządu, a także pobrać niezbędne wycinki do badania histopatologicznego.

Leczenie stulejki

Stulejka to stan chorobowy wynikający z patologicznie wąskiego ujścia napletka. Leczenie możemy podzielić na zachowawcze i inwazyjne. Do metod przedoperacyjnych należy stosowanie glikokortykosteroidów. W razie niepowodzenia terapii należy zakwalifikować pacjenta do zabiegu chirurgicznego.

Wazektomia

Wazektomia to mikrochirurgiczny zabieg, traktowany jako antykoncepcja dla mężczyzn. Polega na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów w celu przerwania ciągłości drogi wyprowadzającej nasienie.

Nefrektomia

Nefrektomią nazywamy procedurę usunięcia nerki. Najczęstszą przyczyną wykonywania takiego zabiegu jest nowotwór złośliwy nerki lub schorzenia naczyniowe, takie jak zawał wspomnianego narządu. Jak każdy inny podobny zabieg, dzielimy ją na: oszczędzającą oraz radykalną. O sposobie i formie operacji decyduje operator, po uprzedniej analizie wyników badań i konsultacji z onkologiem. Ze wskazań innych niż nowotworowe, często wykonuje się nefrektomię sposobem laparoskopowym.

Źródło tekstu: https://www.scmkrakow.pl/blog/o-zabiegach/najczestsze-zabiegi-jakie-wykonuje-urolog/