Typy i zastosowanie kontenerów na odpady

Jeśli szukasz kontenerów na śmieci, koniecznie sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. By ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]