Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Zobacz tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Ukrainy, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]