Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Tu uzyskasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w sieci bez trudu można znaleźć darmowe platformy oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz koniecznością, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza wyliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Czynniki mające wpływ na końcową cenę przekładu

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie z pewnością tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac naukowych, kontraktów handlowych albo podręczników medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla danej branży, ale też odpowiednią wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od przekładu zwykłego?

Wypada wspomnieć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]